Konsulttjänster:

Jag skräddarsyr och anpassar mina tjänster helt efter ditt företags behov – från en övergripande analys till en mer detaljerad plan som hjälper dig att navigera rätt.

Tid och pengar är ofta trånga resurser för innovativa företag. Genom att ta ett helhetsgrepp och integrera kapitalanskaffning med strategiska beslut, affärsavtal, utvecklingsarbete, och exitförberedelser kommer du att kunna spara både tid och pengar. Men kanske ännu viktigare; du ökar ditt företags möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Du kommer också att få tillgång till en investerares syn på ditt företag INNAN du söker kapital i skarpt läge. På så sätt kan du säkerställa att företagets styrkor kommer till sin rätt samtidigt som eventuella svagheter hanteras så att det sammantaget ger en optimal och rättvisande bild av ditt företag.


Föredrag:

Jag håller föredrag kring kapitalanskaffning, företagande och exitarbete och hur detta kan integreras i ett långsiktigt värdebyggande.


Styrelsearbete:

I mån av tid tar jag ett fåtal styrelseuppdrag i tillväxtbolag med en global vision.