Jag har förberett och genomfört ett antal exits i bl.a.

  • Arexis AB, förvärvades av Biovitrum AB
  • CanAg Diagnostics AB, förvärvades av Fujirebio Diagnostics Inc.
  • Millicore AB, förvärvades av Meddela AG
  • RxEye AB förvärvades av Sectra AB