HEDVIGPODDEN

Lyssna till intressanta samtal kring företagsbyggande och integrerad kapitalanskaffning. Lyssna direkt på iTunes ››

I Hedvigpodden bjuder jag in personer som arbetar i eller med innovativa företag. Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter och täcka områden som IP och patentstrategier, börsnoteringar, styrelsearbete, finansierings-frågor, exitarbete för att bara nämna några.

Vårt mål är att öka medveten-heten kring hur allt hänger ihop och hur ett beslut inom ett område kan få konsekvenser inom ett helt annat område i framtiden. I Hedvigpodden vill vi visa hur det går att spara både tid och pengar genom att arbeta utifrån en helhetsbild.

Nya avsnitt av Hedvigpodden kommer varannan onsdag med start 13 september 2017

I samarbete med:                                               


Ladda ner Sweden Bios policydokument från avsnitt #6 här: www.swedenbio.se/rekommendation