HEDVIGPODDEN

Lyssna till intressanta samtal kring företagsbyggande och integrerad kapitalanskaffning. Lyssna direkt på iTunes ››

I Hedvigpodden bjuder jag in personer som arbetar i eller med innovativa företag. Vi delar med oss av våra erfarenheter och täcker områden som IP och patentstrategier, börsnoteringar, styrelsearbete, finansierings-frågor, exitarbete för att bara nämna några.

Vårt mål är att öka medveten-heten kring hur allt hänger ihop och hur ett beslut inom ett område kan få konsekvenser inom ett helt annat område i framtiden. I Hedvigpodden vill vi visa hur det går att spara både tid och pengar genom att arbeta utifrån en helhetsbild.

Från och med hösten 2018 kommer jag också att göra avsnitt på engelska i Hedvigpodden.

Nya avsnitt av Hedvigpodden publiceras en gång i månaden.Ladda ner Sweden Bios policydokument från avsnitt #6 här: www.swedenbio.se/rekommendation


I samarbete med: