Många innovativa företag har ont om både tid och pengar och kan därför tvingas
släcka bränder och arbeta reaktivt i stället för strategiskt och proaktivt.

Även om detta inte helt går att råda bot på så finns det ett antal saker man kan göra för att förbättra situationen och förebygga att hamna där från början.

Jag arbetar med att integrera kapitalanskaffning i företagets långsiktiga strategi och har som målsättning att bygga företag som kan växa globalt och göra en lönsam exit.

Genom åren har jag både startat, drivit och sålt företag såväl i Sverige som utomlands. Jag har arbetat med EU projektfinansiering, Corporate Finance och börsnoteringar av mindre företag samt gjort riskkapitalinvesteringar i 18 år. Dessutom har jag suttit i över 20 företagsstyrelser både som ledamot och som ordförande och arbetat som VP Strategic Development i ett av Industrifondens portföljbolag.

Detta har gett mig en gedigen erfarenhetsbank som jag gärna delar med mig av. Den helhetsbild som jag förmedlar kring företagande och entreprenörskap kommer att kunna bidra till att ditt företag står ännu bättre rustat inför framtiden.