VC/änglar/IPO
Vilken typ av finansiering passar företaget bäst
Riskkapital Guide
Öka dina chanser att attrahera kapital samtidigt som du bygger värde
Styrelsearbete
Hur kan styrelsen användas på bästa sätt – kan styrelsearbetet förbättras?

Om

Podcast

Kontakt

Brottas du med strategiska frågor som:

  • Vilken typ av finansiering passar företaget bäst – riskkapital, notering eller affärsängel?
  • Vilka är de vanligaste skälen till att företag misslyckas med att attrahera riskkapital-  vad kan man göra annorlunda?
  • Vilka är för- och nackdelarna med att notera ett företag – vad är viktigt att tänka på?
  • Vilka strategiska beslut får långtgående konsekvenser t.ex. inför en kapitalanskaffning eller en exit?
  • Hur kan styrelsen användas på bästa sätt – kan styrelsearbetet förbättras?
  • Hur får man till en bra exit?
  • Finns det dåliga intäkter och hur kan de undvikas?

Kunder och Samarbetspartners